Løypebeskrivelse 2013

Publisert onsdag 10. oktober 2012 20:03

Sykkelrittet er ca 72 km langt, og traseen går i naturskjønne områder gjennom skogsterreng, langs innsjøer, ut mot fjorden og med start og mål i Kulåsparken i Sarpsborg.

Løypa består av grus, asfalt og noen terrengpartier. Underlaget er ikke spesielt teknisk, men de som har syklet en del terreng vil helt klart ha fordel av det. Rittet har fire matstasjoner, alle med teknisk service (i tillegg til teknisk service ved start/mål).

Nytt start- og målområde i år er Kulåsparken i Sarpsborg sentrum. Tidtakingen starter først etter en sjarmørrunde inne i parken, deretter er det kontrollert master ut Glengsgaten og Kirkegaten til Sarpebrua. Derfra går løypa over mot Tarris (skarpt venstre-høyre!) og krysser elva på gangbrua. Master fortsetter over Hafslundsøy, og slipper rytterne ved Øya Golfpark. På Hasle tar vi opp Nipaveien, forlater asfalten og følger grusvei (holder hele tiden til venstre) før den går over i (tung) traktorvei over mot Hurka (ta det rolig forbi gården!) og ut på grus i Bergbykroken. Derfra på asfalt ut Bråtenveien og nordover mot Sikkeland.

Videre går løypa inn Vestvollkroken, under jernbanen og RV111, og fortsetter på grus til venstre mot Spydevold Østre og til høyre på traktorvei sydover mot Isesjø. Derfra på asfalt langs Isesjø og Buerbekken opp til Børtevann, til høyre over brua, forbi matstasjon I (ca 20km) og litt innover før det bærer opp inn i skogen. Her følger vi først traktorvei, deretter et kupert og til dels bløtt stiparti og kommer ut på skogsvei langs Tvetervannet retning Rokkeveien.

Etter en kort asfaltsnutt østover på Rokkeveien tar løypa til høyre på grusvei gjennom Sandbæk, videre over jordet, til venstre forbi Dalen og til høyre langs jordekant og traktorvei forbi Rød (vis hensyn her!) og ut på Rognemyrveien. Videre på asfalt inn mot Syverstad og matstasjon II (36km) før løypa knekker opp til venstre og forsetter på grus opp til Syverstadvannet og et lengre terrengparti. Rett før bilcrossbanen knekker løypa brått inn til venstre og her kommer traseens mest tekniske parti på en sti som bringer rytterne over i Halden kommune før de kommer ut på gårdsvei og deretter grus ved Hjelmungen.

Ved Hjelmungen går løypa under jernbanen og ut på RV118 (gamle E6) et kort stykke nordover og tar av ut mot Grimsøya og fortsetter et stykke på asfalt. Drar så til høyre inn på Kyststien mot Grimsøykilen og Holstangen (kjør varsomt her!). Derfra via et fint stiparti over til Utengen og Løkkevikveien som skal følges retning Ingedal hvor løypa tar til venstre på asfalt og grus retning Høysand. Ved Høysand knekkes det brått ned mot Sandvika (badeplassen) og matstasjon III (52km) og kiosk/toaletter før det fortsetter på ”badestien” og videre forbi båthavna mot Løen. Derfra går det inn Løenveien og videre på turvei/gangbru over kilen og fortsetter på grusbakke opp mot astfaltvei ut mot Kvastebyen. Løypa tar av til høyre på grus inn Slettemyrveien og inn på et nytt stiparti over til Hornnesveien, forbi prestegården (slipp opp gassen litt her!) og ut på riksveien.

Fra Hornnes følges den sterkt trafikkerte Oldtidsveien (RV110) et stykke vestover mot Brandstorp og tar inn traktorvei som leder opp og inn på asfaltveien mot Storedalsanlegget. Her tar løypa en avstikker innom Storedalsanlegget slik at rytterne kan få en siste forfriskning på matstasjon IV (62km) og litt grus under hjulene før de fortsetter videre på asfalt til en ny avstikker til høyre på grus gjennom Molteberggårdene i Fredrikstad Kommune, under E6 og til venstre Moltebergveien på asfalt til Årum. Rett før riksveien tar løypa til høyre opp Gjenveien, via en traktorvei og et gårdstun (vær forsiktig!) inn på gang- og sykkelvei mot Gatedalen (pass på; flere skarpe svinger!) og ned på Glommastien.

Løypa følger så Glommastien som slynger seg sydover langs elva før den klatrer opp på gangbrua v/ Sannesundsbrua og krysser Glomma. Da er en plutselig tilbake i byen og ny trase mot mål. Vi sykler til høyre ned Bakkegata, videre Strandgata langs ”Pæddekummen” før vi jobber oss oppover St Halvards vei og Oscar Pedersens vei. Vi kjører inn Arne Meidells vei forbi fylkeshuset og inn i Kulåsparken. Her er det på ny en sjarmørrunde i parken før målgang og liv og røre ved amfiscenen. Puh….
Tweet

Generalsponsorer

Quality
Storbyen
SportDirekt
DNB
Sats

Sponsorer

Sarpsborg Naprapatklinikk
Bama
Memira
Sarpsborg Bilsenter
Vakt & Sikkerhet AS
Sarpsborg Sykkelsport
SA
Trek Bicycle
Its official!! #hennesrittet #sykkel #bike #...0catbry
Skal du sykle hennes rittet Ta en titt på wwwhennesrittetno LEvensen er sponsor og selger de offi...0frk_austad
Flott gruppe som skal delta på Hennes rittet 2013 #sportsclubsarpsborg #spinning #bodybike #sarpsbo...0sportsclubsarpsborg
Følg oss på Instagram! #hennesrittet...0hennesrittet