Rittreglement

Publisert onsdag 10. oktober 2012 20:10

Hennesrittet har to klasser; Elite og TUR

Elite (NCF Rankingritt).

Aktiv/Elite kjøres etter UCI - TEKNISK REGLEMENT MTB. Her godtas kun aktiv lisens, og deltakerne skal delta med den drakt og under det klubbnavn som fremgår av deres lisens. Kvalifisering til Aktiv/Elite krever også resultater tilsvarende topp 50 i Hennesrittet 2012 (3:15) eller topp 150 i Grenserittet 2012 (3:35). Andre resultater må vurderes individuelt, ta i så fall kontakt med rittleder.

Elite vil få en separat resultatliste som gir NCF ranking, men deltakerne i eliteklassen vil også få resultater i aldersklassene. Vi benytter EMIT tidtaking, og deltakere som ikke har med personlig Emit-brikke kan få leid dette for kr. 100,- i sekretariatet.

TUR (K 17-24, K 25-29, K 30-34, K 35-39, K 40-44, K 45-49, K 50-55, K 55-59 og K 60+)

Turrittet kjøres etter NCF’s REGLEMENT FOR TURRITT TERRENG (RTT), deltakelse krever engangs turlisens eller aktiv lisens. Nedre aldersgrense er 17 år (dvs. du må ha fylt 17 innen 31.12.2013). Godkjent hjelm er påbudt.
Turklassen er delt i fire startpuljer, og vi praktiserer selvseeding basert på forventet sluttid.
Av trafikksikkerhetshensyn (og for å begrense køproblematikken) skal disse puljene være relativt jevnstore, så vi forbeholder oss retten til å overstyre puljevalget basert på tidligere oppnådde resultater.

Assistanse under rittet
Aktiv/Elite kjøres etter NCF’s kapprittsreglement, og rytterne kan ikke motta assistanse utenfor oppsatte tekniske soner (som er ved de tre matstasjonene pluss to avmerkede tekniske soner).

Ved matstasjonene vil det være en enkel servicestasjon med mekaniker hvor rytterne kan få noe ”nødhjelp”.

I turklassen er teknisk assistanse tillatt hele veien, men rytterne kan ikke benytte seg av ”drahjelp” fra andre enn de som er deltakere i rittet.
Bruk av uregistrerte hjelperyttere (herunder ”syklende mannlige rådgivere”) vil umiddelbart føre til diskvalifikasjon.

Forsøpling i løypa
Sjokoladepapir, gelposer, slanger etc. skal tas med og kastes i de oppmerkede ”drop-sonene” ved matstasjonene eller i søplekassene ved mål. Kasting av søppel langs løypa vil kunne føre til diskvalifikasjon.

Trafikksikkerhet
Store deler av rittet går på veier som er åpne for alminnelig trafikk, og rytterne er dermed underlagt Vegtrafikkloven. Selv om vi har masterstart og vakter i alle vesentlige kryss ber vi deltakere være oppmerksomme og vise hensyn både til kjørende og gående.
Sykling med ørepropper er selvfølgelig IKKE tillatt.

Sperretider
Av hensyn til deltakerne og trafikksikkerhet samt avvikling av arrangementet har vi satt følgende sperretider:
Syverstad (matstasjon II): 14:30
Høysand (matstasjon III): 16:00

Ryttere som ankommer etter sperretiden vil bli tatt ut av rittet og tilbudt transport til start/mål.
Tweet

Generalsponsorer

Storbyen
DNB
Sats
Quality
SportDirekt

Sponsorer

Memira
Sarpsborg Naprapatklinikk
SA
Sarpsborg Bilsenter
Bama
Sarpsborg Sykkelsport
Trek Bicycle
Vakt & Sikkerhet AS
Its official!! #hennesrittet #sykkel #bike #...0catbry
Skal du sykle hennes rittet Ta en titt på wwwhennesrittetno LEvensen er sponsor og selger de offi...0frk_austad
Flott gruppe som skal delta på Hennes rittet 2013 #sportsclubsarpsborg #spinning #bodybike #sarpsbo...0sportsclubsarpsborg
Følg oss på Instagram! #hennesrittet...0hennesrittet